Privacybeleid

Wij respecteren jouw privacy en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: ‘LASE. Laser & Beauty Clinic’

Website: https://www.lasebeauty.nl/

Inschrijfnummer KvK: 78231531

BTW-nummer: NL860093578B01

 1. E-mailadres
 2. Wij kunnen je, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van jouw gegevens. Bovendien word je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van jouw e-mailadres.
 3. Bij het verzamelen van jouw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming heeft verleend.
 4. Postadres

Wij gebruiken jouw postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd.

 1. Telefoonnummer

Wij gebruiken jouw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

 1. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
 2. de uitvoering van een met je gesloten overeenkomst;
 3. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
 4. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 5. je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 1. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

 1. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
 2. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 3. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
 4. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;
 5. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

 1. Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 2. Wachtwoorden worden opgeslagen bij het bevestigen hiervan.
 3. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
 4. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
 5. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 6. Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.
 7. Toegang tot jouw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

 1. Contact

Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:

 1. Op het volgende e-mailadres: info@lasebeauty.nl
 2. Op het volgende telefoonnummer: 010-3161054
 3. Op het volgende adres: Gooilandsingel 109-113 3083 DP Rotterdam Nederland

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.